Skip to content

Jazdecká škola

V rámci Ranču Hosťová sú pre všetkých priaznivcov jazdeckého športu k dispozícii pravidelné kurzy jazdy na koni spojené s výučbou starostlivosti o kone pre najmenších a pre začiatočníkov.

Pokročilí jazdci majú možnosť využiť individuálne jazdecké hodiny a následné pokračovanie v športovom jazdení v jazdeckých disciplínach ako reining, cutting, drezúra i parkúr.

V areáli sú pre tieto disciplíny vytvorené ideálne tréningové podmienky s kvalitne vybavenou jazdeckou halou o rozmeroch 30 x 60 m a vonkajšou jazdiarňou rovnakej veľkosti.

Všetky stupne výcviku prebiehajú pod vedením kvalifikovaného trénera, pričom osvedčenie o udelení licencie je k nahliadnutiu.

Náplň kurzov

V základnom výcviku si jazdci osvoja postupy ošetrovania pri príprave koňa na jazdenie a tým si medzi sebou vybudujú dôveru a priateľský vzťah, čo je v následnej spoločnej práci veľmi dôležitý atribút. Kôň pre jazdca by nemal byť športovým náradím, ale partnerom na dlhé obdobie života a preto je potrebné, aby si navzájom porozumeli a to nie len zo sedla, ale i zo zeme a najlepšia cesta k tomu je práve cez vzájomnú starostlivosť.

Tí najmenší absolvujú prvé hodiny jazdy na koni na lonžke a na madlách pričom si najlepšie zvyknú udržiavať rovnováhu a pomocou jednoduchých gymnastických hravých cvikov sa budú za pár hodín cítiť na konskom chrbte sebaisto a hrdo vykročia k ďalším stupienkom tohto nádherného športu.

V ďalších jazdeckých hodinách si mladí jazdci osvoja základnú prácu s koňom v sedle, naučia sa používať povely pri samostatnom riadení koňa v kroku, kluse a neskôr i v cvale.

Každý jazdec obdrží pri výcviku i základné jazdecké vybavenie ako prilbu a tí najmenší aj jazdeckú vestu na ochranu chrbta.

Pre šikovných jazdcov je pripravená možnosť pokračovať v športovom jazdení a tým, že v areáli sa realizuje viac jazdeckých disciplín, majú príležitosť vybrať si štýl ktorý bude mladým jazdcom najviac vyhovovať.

Pre tých najmenších, ktorí sú ešte príliš maličkí na riadny jazdecký výcvik je koník na vozenie k dispozícii každý víkend. Návštevu je potrebné vopred telefonicky ohlásiť, aby malí jazdci nemuseli dlho čakať na pripravenie koníka.

Každého, kto sa chce naučiť, či už profesionálne jazdiť alebo bude chcieť len zmysluplne tráviť voľný čas v spoločnosti krásnych inteligentných zvierat, srdečne uvítame a vynaložíme všetko úsilie na to, aby ste sa u nás cítili príjemne, odložili všetky problémy a aby ste pocítili silu vzájomného priateľstva medzi človekom a koňom.

Kontakt : 0904 742 832, Lea Lacušková

Cenník

Jazdecká hodina 13 € / 45 min.
Pravidelný kurz jazdy na koni

( 2-3 x týždenne )

90 € / mes.
Jednorázový kurz jazdy na koni

( 10 jazdeckých hodín )

120 €
Profesionálny športový tréning sa realizuje na základe dohody s konkrétnymi trénermi a cena sa určí taktiež vzájomnou dohodou.

 

hostova_logo_znak